EL-POM SERWIS EL-POM SERWIS

Oferta - pomiary elektryczne

 • Wykonujemy kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych:
  • Rodzaje badań
   • Badania odbiorcze
   • Badania i przeglądy okresowe
 • Częstotliwość badań:
  • Kontrola roczna:
   • Elementy instalacji elektrycznych(przewody,kable,osprzęt elektryczny oraz urządzenia i aparaty) narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania
   • Elementy instalacji piorunochronnych zainstalowanych na obiekcie narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania
  • Kontrola co 5 lat
   • Sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym
   • Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połaczeń,osprzętu,zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
 • Zakres badań:
  • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie(dawniej pomiar skuteczności zerowania)
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych
  • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
  • Pomiary elektronarzędzi
  • inne specjalistyczne pomiary elektryczne
 • Cennik - ze względu na specyfikę usług pomiarowych,wycenę przeprowadzamy każdorazowo indywidualnie dla danego obiektu (wycena bezpłatna)